Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
29/03/2021 09:55

" GiGo ", " Garbage In, Garbage Out "... Đảng " GiGo "... Đảng " Rác rưới đi vào, Rác rưới đi ra "...
Follow the money, Find Out the devils... Theo dõi tiền bạc, Tìm ra ác quỷ ... Tiền bạc ở đâu, Tim dạ ở đó...

Ngâu tầm ngâu, cẩu tầm cẩu. Trâu tìm trâu, cho chọn chó.
Đảng Trâu độc quyền tim Trâu. Đảng Chó độc quyền chọn Chó.
Đảng Búa Liềm tài phiệt độc quyền tìm tài phiệt Búa Liềm.
Đảng Việt Cộng phong kiến độc quyền chọn phong kiến Việt Cộng.

Ý Đảng Búa Liềm Việt Cộng là ý Đảng Búa Liềm Tàu Cộng.
Ý Đảng Tàu Cộng Búa Liềm là ý Đảng Việt Cộng Búa Liềm.

Độc đảng, độc tài > Độc đoán, độc tôn > Độc bọn tham, độc bọn ngu, độc bọn ác, độc bọn hèn, độc bọn láo > Độc quyền, độc diễn...

" Thị trượng kinh tế tài phiệt độc tài Búa Liềm, định hướng xã hội phong kiến chủ nghĩa Búa Liềm "
" Còn Tàu, còn Tiền... Còn Tiền, còn Đảng, còn tao.
Tao còn bán đất, tao còn bán nước, tao còn bán dân, tao còn bán tao, tao bán Đảng tao... cho Tàu "

Đảng chủ > Đảng làm chủ, Đảng làm vua, Đảng độc quyền cử, bầu, chọn " Tứ trụ ", các " lãnh đạo " các cấp, tứ đổ tường, tứ tường đổ, từ trung ương đến địa phương, trong Đảng, của Đảng, do Đảng, vì Đảng, vì quyền lợi bất chính, bất công, bất lương của Đảng, của đảng viên, trong ngàn ngàn đảng viên, cán bộ, tham tiền, tham quyền, tham nhũng, tham ô, hối lộ, lộng hành, lộng quyền, lộng ngôn... độc quyền mạo danh, ngụy danh, ngụy biện, ngụy luận, ngụy giáo, ngụy thuyết Búa Liềm.

Ý dân là ý trời, ý trời là ý dân... Ý Dân Việt là ý Trời, ý Trời là ý Dân Việt...
Tự do, Dân chủ, Dân quyền, Nhân quyền > Đa dạng, Đa đảng, Đa tài, Đa năng, Đa hiệu > Độc lập, Tự do, Hạnh phúc cho Dân Việt, dân tộc Việt.

Dân chủ > Dân Việt phải làm chủ, Dân Việt phải làm vua đảng, Dân Việt phải có quyền tự do cử, bầu, chọn Tứ Trụ, các lãnh đạo các cấp, từ trung ương đến địa phương, trong Dân Việt, của Dân Việt, do Dân Việt, vì Dân Việt, vì quyền lợi chính danh, chính nghĩa, chính đáng của Dân Việt, trong ngàn ngàn nhân tài, hào kiệt, có tài, có đức, có tâm, có tâm, phục vụ quyền lợi của Dân Viêt, theo ý muốn, ý nguyện của toàn Dân Việt.

" Tự trụ Búa Liềm ", các " lãnh đạo Búa Liềm ", chỉ là của các đảng viên, cán bộ, tài phiệt, phong kiến Việt Cộng...
phản Dân, phản Dân chủ, phản Dân quyền, phản Nhân quyền, phản ý nguyện, ý muốn của Nhân dân Việt Nam và phản dân tộc Việt Nam.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang