Anonymous says:
07/10/2020 00:50

Lỗi từ... cái Nhà nước của cái Đảng, do cái Đảng, vì cái Đảng Việt Cộng phong kiến, tài phiệt > độc đoán, độc tôn > độc tài, độc đảng > độc bọn ác, độc bọn ngu, độc bọn tham, độc bọn bất lương, độc bọn bất tài, độc bọn bất lực...

Nhưng lại độc quyền, độc diễn... ngàn ngàn chuyện bất công, bất chính, bất nhân đối với ngàn ngàn tù nhân oan.

Đảng làm luật, Đảng không thèm giữ.
Dân không làm luật, Dân đéo phải theo.

Luật bất chính, bất công, bất lương.
Dân bất mãn, bất tuân, bất hợp tác.

Đảng bất chính, bất công, bất lương.
Dân bất mãn, bất tuân, bất hợp tác.

Đảng tất diệt, Dân bất diệt.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang