Anonymous says:
16/07/2021 04:45

Nếu nói nạn buôn người chỉ vì do VN không có bình đằng giới tính , thì đó là nhận xét không chính xác, chỉ nhìn thấy hiện tượng là hầu hết phụ nữ trở thành mặt hàng xuất khẩu sang TQ. Họ sang TQ để được làm vợ - đẻ con, còn có tương lai giúp đỡ gia đình ở VN, dù biết ở TQ cũng chẳng có bình đẳng giới!
Còn đàn ông VN, nhất là dân sát biên giới, cũng sang TQ để bán sức lao động, nhưng không để làm chồng, chẳng qua vì nền "kinh tế thị trường định hướng XHCN" ở TQ không có nhu cầu!
VN, có bản chất giống như TQ:
Không chỉ giới tính, mà tất cả mọi lĩnh vực đều không có sự bình đẳng: chính kiến, sắc tộc, tôn giáo, giai cấp!

Annymous
Annymous says:
17/10/2021 10:14

VIỆT CỘNG vô tài, vô đức, vô nhân, vô lương hãm hại dân VN quá mức. Nên dân VN chẳng thà sang Trung Cộng để tìm cuộc sống mới, tuy rằng cả hai nước đều là chế độ XHCNCS.
Vì VIỆT CỘNG quá lạc hậu, nạn tham nhũng trầm trọng. Từ cấp trên đến cấp dưới đều cướp của dân và ăn hối lộ trắng trợn.
Một tương lai mập mờ, dân VN chẳng thà đi sang xứ người để đổi đời.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang