Đảng hợp thức hóa và tăng thêm quyền cho Bộ Chính trị?

RFA
2022.09.06
Đảng hợp thức hóa và tăng thêm quyền cho Bộ Chính trị? Ảnh minh họa chụp tại Hà Nội trước đây.
AFP PHOTO

Quy định số 80 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vừa được Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký ban hành và truyền thông Nhà nước đăng tải vào ngày 5/9/2022. Quy định mới gồm 6 chương, 34 điều nhằm thay thế cho quy định 105 của Bộ Chính trị ban hành năm 2017.

Cụ thể, Bộ Chính trị sẽ chuẩn bị và giới thiệu nhân sự xem xét bầu bốn chức danh chủ chốt (tứ trụ) gồm: Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.

Trả lời RFA hôm 6/9 từ Hà Nội, Luật gia Hoa Lư nhận định:

“Theo tôi xưa nay vẫn thế, có thể xưa nay người ta vẫn làm nhưng không có cơ sở pháp lý trong nội bộ Đảng. Chính quyền do Đảng lãnh đạo, người dân thì đâu có tham dự được, vì Đảng bầu cho Đảng. Nói tóm tắt đây là chuyện nội bộ của Đảng, phân công lớp lang thế nào là các ông chia quyền với nhau thôi. Trước kia về mặt lý thuyết thì Ban chấp hành Trung ương quyền lực cao nhất, nhưng không phải lúc nào cũng họp nên cử ra Ban Bí thư và Bộ Chính trị thay mặt giữa hai kỳ họp. Bây giờ có văn bản này cụ thể hóa cấp nào bầu chức nào.”

Theo tôi xưa nay vẫn thế, có thể xưa nay người ta vẫn làm nhưng không có cơ sở pháp lý trong nội bộ đảng. Chính quyền do đảng lãnh đạo, người dân thì đâu có tham dự được, vì đảng bầu cho đảng.
-Luật gia Hoa Lư

Luật gia Hoa Lư cho rằng, vấn đề là do Đảng nắm toàn quyền, nên có đưa ra quy định gì chăng nữa chỉ là thể hiện tương quan lực lượng, phe phái… trong một giai đoạn. Ông dẫn chứng:

“Ví dụ hồi xưa ông Nguyễn Tấn Tấn Dũng là Thủ tướng, Ủy viên Bộ chính trị, đồng thời nắm Ủy ban chống tham nhũng, tức là vừa đá bóng vừa thổi còi. Nhưng sau này ông Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng bí thư đã lấy lại chức Trưởng ban chống tham nhũng về cho Tổng Bí thư. Tức là quy định mới vẫn là phân chia quyền lực trong Đảng, giữa các cá nhân hoặc là giữa các bộ phận khác nhau. Phe phái này mạnh lấy lại từ phe kia… Ví dụ Nông Đức Mạnh không kiểm soát được, nên ông Dũng vừa đá bóng vừa thổi còi. Thực chất đây là đấu tranh trong nội bộ nhưng bằng văn bản cho chính quy.”

787a0884-b740-4136-907f-85f4e471f525.jpeg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ảnh minh họa chụp trước đây. REUTERS.

Theo quy định 105 của Bộ Chính trị ban hành năm 2017, sau khi xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị mới ban hành danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Theo đó, Bộ máy chính trị của Việt Nam được tổ chức theo ba nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương. Một là nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc. Nhóm hai và nhóm ba là các cấp lãnh đạo thấp hơn từ trung ương đến địa phương.

Trong khi theo Quy định mới số 80 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vừa được ban hành… thì Bộ Chính trị sẽ trực tiếp chuẩn bị và giới thiệu lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước… mà không cần xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương.

Như vậy là mở rộng quyền của tứ trụ hiện tại, trong khi đảng đã không phải là dân chủ mà xu hướng còn thu hẹp, chỉ có ít người quyết định nhân sự chủ chốt như thế tức là quyền của các Ủy viên Trung ương cũng bị thu hẹp.
-Nhà báo Nguyễn Vũ Bình

Nhà báo Nguyễn Vũ Bình cho RFA biết ý kiến của mình hôm 6/9:

“Lúc trước thì tứ trụ là do Trung ương giới thiệu, bây giờ Bộ Chính trị giới thiệu là khác đi rồi. Trung ương là mấy trăm người, trong khi Bộ chính trị có 15 - 16 người thôi. Việc chuyển từ Trung ương sang cho 16 người của Bộ Chính trị quyết định chức danh chủ chốt như vậy là thu hẹp xu hướng dân chủ trong Đảng và mở rộng quyền của Bộ Chính trị.  Như vậy là mở rộng quyền của tứ trụ hiện tại, trong khi Đảng đã không phải là dân chủ mà xu hướng còn thu hẹp, chỉ có ít người quyết định nhân sự chủ chốt như thế tức là quyền của các Ủy viên Trung ương cũng bị thu hẹp.”

Quy định 80 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vừa được ban hành còn quy định Bộ Chính trị sẽ quyết định việc phong, thăng quân hàm Đại tướng, Thượng tướng, Đô đốc Hải quân.

Liên quan vấn đề này, nhà báo Nguyễn Vũ Bình nhận định thêm:

“Nếu tôi nhớ không lầm thì thăng cấp tướng là quyết định của Chủ tịch nước. Tức là Hội đồng tướng lĩnh, quân ủy Trung ương đưa danh sách đề xuất lên và Chủ tịch nước quyết định thăng cấp cho người này hay người khác. Bây giờ chuyển sang Bộ Chính trị quyết định thì cái này rõ ràng là giảm bớt vai trò của Chủ tịch nước trong việc này.”

Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam năm 2008, được sửa đổi 2014, quy định tại điều 25 về thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, phong, thăng, giáng, tước quân hàm đối với sĩ quan như sau:

Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, Chuẩn Đô đốc, Phó Đô đốc, Đô đốc Hải quân…

Còn Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thứ trưởng; Phó Tổng Tham mưu trưởng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Giám đốc, Chính ủy Học viện Quốc phòng; Chủ nhiệm Tổng cục, Tổng cục trưởng, Chính ủy… Và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ thấp hơn.

Luật gia Hoa Lư ở Hà Nội thì cho rằng, vấn đề nhân sự lãnh đạo lâu nay ở Việt Nam đều do Đảng quyết định:

“Ở Việt Nam công tác cán bộ là chuyện của Đảng chứ không phải của Chính phủ. Thủ tướng chỉ có thể đề nghị nhưng người quyết định cuối cùng là Đảng. Ngày xưa cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng có nói ‘làm thủ tướng 30 năm chẳng cách chức được ai’… vì nhân sự là công việc của Đảng. Thủ tướng ở Việt Nam không có quyền như các nước tư bản, là có thể cách chức nội các của mình. Ở chế độ này đảng lãnh đạo toàn diện, triệt để và không chia quyền cho ai, kể cả ông thủ tướng chỉ có quyền đề nghị ai lên cấp đại tướng, nhưng quyết định cuối cùng là Tổng Bí thư. Khi ban chấp hành trung ương quyết định rồi thì Chủ tịch nước mới thay mặt ký quyết định. Tùy cấp nào là Chủ tịch nước ký, cấp nào là Thủ tướng ký… Tóm lại Thủ tướng hay Chủ tịch nước ký phong hàm chỉ là thể chế hóa nghị quyết của Bộ Chính trị. Lâu nay vẫn là đảng quyết định thôi.”

Thực tế cho thấy, nhiều quy định được Đảng CSVN ban hành cập rập mang tính đối phó… điều này được cho là trong nội bộ cấp cao của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam có một sự lủng củng trong vấn đề nhân sự quan trọng.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Nhận xét

HỒTẬPCHƯƠNG
07/09/2022 11:05

Nhà văn Dương Thu Hương là một người “chửi” rất hay và rất hay chửi! Xin mời nghe bà ta chửi:
“Triều đình CS là triều đình duy nhất cho tới nay, dạy con gái, con dâu vu khống cha hiếp dâm, dạy con trai chỉ vào mặt bố “đả đảo thằng bóc lột”, dạy láng giềng tố cáo, điêu chác, đâm chem., dầy xéo mồ mả của nhau... Khi con người đã đủ can đảm vu khống, nhục mạ ngay cả bố mẹ mình thì họ thừa sự nhẫn tâm để làm những điều ác gấp ngàn lần thế đối với tha nhân...
Cả những người còn đang bảo vệ Đảng CS cũng phải lên tiếng chửi rủa nhà cầm quyền là kẻ đểu cáng, tán tận lương tâm.
Đòi hỏi nhà nước VNCHXHCN chơi đàng hoàng, đúng luật, biết tự trọng và liêm sỉ thì cũng hoang tưởng như tin chủ nghĩa CSkhoa học của ông Lênin vậy....”

Anonymous
07/09/2022 16:12

Đấu đá lẫn nhau cho tới người c s cuối Dân mừng

HỒ TẬP CHƯƠNG
07/09/2022 17:56

"VỊT" KIỀU VỀ NƯỚC
Chưa VỀ chưa biết đảng ta,
Khi VỀ mới thấy toàn là lưu manh.
Từ trung ương đến thừa hành,
Thấy tàu thì sợ chỉ hành hạ dân
Hồ Quang

Duy Hữu, USA
07/09/2022 23:54

Người nô lệ da vàng Việt Nam...
của " Tứ trụ ", tứ tường đổ, tứ đổ tường,Việt Công,
của Bộ Chính trị Việt Cộng, của tâp đoàn đảng viên đảng giặc cờ đỏ búa liềm Việt Công !

Bao giờ... đạp tan, gông cùm, xiềng xích... Búa Liềm... trói buộc dân ta ?
Bao giờ... đạp tan, gông cùm, xiềng xích... Việt Cộng... trói buộc tự do ?

Chúng độc đảng, đảng độc, độc tài, độc đoán, độc tôn, độc trị, thống trị, đảng trị,
độc bọn, toàn bọn " lãnh đạo ", vô đạo, vô tầm, vô tâm... bất tài, bất lực, bất tín, bất lương, bất nhân... ngu, tham, hèn, ác, láo.

Chúng độc quyền cử, độc quyền bầu, độc quyền chọn... bọn " lãnh đạo ", vô đạo, vô tầm, vô tâm... trong đảng chúng, của đảng chúng, do đảng chúng, vì đảng chúng... vì các đặc quyền, đặc lợi, tư lợi đỏ, tư lợi đen... bất chính, bất công, bất tín, bất lương, bất nhân... của các tâp đoan đảng vien " lãnh đạo ", bá đạo, bá quyền... của các tập đoàn con buôn đỏ, con buôn đen... của các tập đoàn tư bản đỏ, tư bản đen... của các tập đoàn tài phiệt đỏ, tài phiệt đen... của các tập đoàn sân sau đỏ, sân sau đen của các tâp đoàn đảng viên xã hội đỏ, xã hội đen, cờ đỏ búa liềm Việt Cộng.

Chúng độc quyền bịt mặt, bịt mắt, bịt tai, bịt mồm, bịt miệng, lừa bịp, bịp bợm nhân dân ta... như dân nô lê da vàng của chúng.

Chúng độc quyền bóc lột, đàn áp, khủng bố, bắt bớ, bỏ tù, nhân dân ta... như dân nô lệ da vàng... bắt phải sống, bắt phải làm việc, bắt phải đóng thuế nuôi chúng... theo " Hiến pháp Việt Cộng ", theo " Pháp luật Việt Công ", theo luật rừng Việt Công,
là những gông cùm, xiềng xích, nô lệ, của tập đoàn đảng giặc Việt Công độc quyền viết ra, độc quyển thi hành, độc quyên xét xử, độc quyền tuyên án oan, án bỏ túi, án bỏ tù ngàn ngàn người dân ta như dân nô lệ da vàng của bọn chúng.

Chưa có một ngày, chưa có một ngày ... nhưng sẽ có một ngày, một ngày sẽ tới, một ngày phải tới...

Toàn dân Việt Nam phải có toàn quyền tự do cử, tự do bầu, tự do chọn... trong toàn dân, của toàn dân, do toàn dân, vì toàn dân... ngàn ngàn nhân tài lãnh đạo, có tâm, có tầm... đa đạo giáo, đa tôn giáo... đa đảng, đa tài... đa năng, đa hiệu... đa nguyên, đa dạng... đa chiều, đa chiêu... phục vụ toàn dân Việt Nam, nước nhà Việt Nam và nhà nước Viêt Nam.

Toàn dân Việt Nam ta thực sứ có toàn quyền tự do... tự do sống, tự do làm việc, tự do đóng thuế...như bao con người tự do của các đất nước tự do của thế giới tự do... theo " Hiến pháp Việt Nam ", theo " Pháp luật Việt Nam ", của toàn dân Việt Nam tự do,
do toàn dân Việt Nam tự do làm ra, tự do thi hành, tự do xét xử, vì các quyền tự do, dân chủ, dân quyền, nhân quyền của toàn dân Việt Nam, vì các quyền lợi chính đáng, chính danh, chính nghĩa của toàn dân Việt Nam, có tự do làm chủ nước nhà Việt Nam và nhà nước Việt Nam của toàn dân Việt Nam.

Ý dân là ý trời, ý trời là ý dân !

Ý Ông Trời, ý Đức Chúa Trời, ý Đức Phật, ý Ông bà, Tổ tiên... Đứng Lên, Lên Tiếng cho tự do, dân chủ, dân quyền, nhân quyền !

Bây giờ... đập tan, gông cùm, xiềng xích... Búa Liềm... trói buộc dân ta !
Bây giờ... đạp tan, gông cùm, xiềng xích... Việt Cộng... trói buộc tự do !

Dang la nha nuoc va nha nuoc la dang.
Nha nuoc la cua dang, do dang, vi dang, doc dang, dang doc, doc tai, doc doan, doc ton, doc tri, dang tri.
Nha nuoc khong phai la cua dan, do dan, vi dan va vi nuoc nha, dan khong co quyen lam chu nuoc nha va nha nuoc cua toan dan.

Dang co do bua liem Viet Cong la nha nuoc co do sao vang Viet Cong.
Nha nuoc co do sao vang Viet Cong la dang co do bua liem Viet Cong.

Nha nuoc Viet Cong la cua tap doan dang giac Viet Cong,
do tap doan dang giac Viet Cong, vi tap doan dang giac Viet Cong, dang giac co do bua liem,
doc dang, dang doc, doc tai, doc doan, doc ton, doc tri, dang tri, thong tri nhan dan Viet nam
doc bon, toan bon... ngu, tham, hen, ac. lao... bat tai, bat luc, bat luong, bat tin, bat nhan " Tu tru ", tu tuong do, tu do tuong

Nha nuoc Viet Cong cua tap doan dang Viet