Anonymous says:
31/08/2011 21:41

2.9.1945 là ngày độc lập của một nước Việt Nam với nhiều thành phần xã hội, đảng phái chính trị, tư tưởng khác nhau. Tất cả cùng tham gia giành độc lập cho đất nước và có mặt trong một một Quốc hội với các Đảng phái khác nhau đã cho ra đời bản Hiến Pháp 1946 đề cao Dân Chủ Nhân Quyền cho tất cả mọi công dân Việt Nam. Ngày 2.9 không phải là ngày độc lập của một nước "XHCN kiểuTàu" cai trị bởi một chế độ độc tài ác ôn ngụy quyền Cộng sản!

Anonymous says:
01/09/2011 03:58

Noi den HP,la de cap den dan chu,nhan quyen,quyen tu quyet cua nhan dan...Nhung doi voi the che doc dang,thi lam gi nguoi dan co duoc nhung quyen do!dong thoi khi quyen luc nha nuoc,duoc thau tom vao trong tay cua mot dang.voi lai khong co dang doi lap,thi dau cho co tam quyen phan lap di nua.van khong co gia tri gi,Vi ba cai quyen ...de trang tri kia,phai chieu ap luc,can thiep,nhung tay...Boi mot cai quyen lon hon,do la''quyen luc cua dang''.Nhu vay,cot loi cua co chela the,thi rat kho de co duoc mot xa hoi dan su dung nghia.Nha nuoc''CHXHCNVN'',co sua doi,thay doi HP den may di nua!Thi''meo van hoan meo'' thoi.Vi neu sua doi hoac thay doi HP ma duy chi mot dang thuc hien.thi ro rang,da vi pham ve mat nguyen tac xay dung HP theo dinh che dan chu.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang