Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Đề án Xử lý Nợ xấu giải quyết được gì?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.tàuởđâychứđâu nơi gửi nơi cái gì cũng có mùi tàu :

Nóc trên mặt tiền của tòa nhà Ngân hàng nhà nước tại Hà Nội gợi ngay liên tưởng cái mũ của vua triều Mãn Thanh bên tàu. Chả trách mọi thứ thượng vàng hạ cám của cái triều đình Hà Nội đều mang hơi hướng của tàu. Thế nên chúng nó đang phá nát Việt Nam chẳng có gì để bàn luận về đường lối, chính sách của bọn họ cả rặt một phường bán nước buôn dân

05/04/2013 01:59

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang