Anonymous says:
14/03/2012 12:34

Sự kém giáo dục, tin vào mê tín dị đoan, của đồng bào thiểu số phải được loại bỏ. Lỗi của chính phủ, khi để đồng bào lạc hậu, thiếu kiến thức. Tuy nhiên, những đối tượng truyền bá thông tin mê tín, ngu xuẩn vì toan tính, mục tiêu chính trị cá nhân; những kẻ đó phải bị trừng phạt.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang