Có gì mới trong tiêu chuẩn chức danh Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam?

RFA
2020.02.03
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
nguyen-phu-trong-960 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, họp phiên thứ 17 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tại Hà Nội hôm 15/1/2020.
Courtesy chinhphu.vn

Bộ Chính Trị Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 2 tháng 1 ban hành Quy định 214- QĐ - TW về tiêu chuẩn chức danh Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và tiêu chí đánh giá cán bộ cao cấp.

Văn bản vừa nêu được cho biết dài gấp rưỡi văn bản tương tự được ban hành vào năm 2017: Quy định số 90. Quy định mới có những sửa đổi bổ sung theo hướng được nói là cụ thể hơn cho những chức danh cao nhất Việt Nam, gồm cả ‘tứ trụ’ là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, và một số trường hợp khác thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.v.v…

Theo giải thích trên trang thông tin của đảng cộng sản Việt Nam, Quy định 90/2017 là văn bản đầu tiên của Đảng về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ cấp cao được công khai. Với lần sửa đổi này, Quy định 214/2020 không chỉ công khai mà còn là chi tiết, toàn diện về nội dung này.

Chung chung, không định rõ được!

Ở tiêu chuẩn chung về chính trị, ngoài yêu cầu tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia - dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh… Quy định 214 còn bổ sung yêu cầu tuyệt đối trung thành với “đường lối đổi mới của Đảng” và kiên quyết “bảo vệ nền tảng tư tưởng”.

Trả lời RFA hôm 3/2/2020 liên quan vấn đề này, Giáo sư Nguyễn Đình Cống nhận định:

Tôi thấy chẳng có gì khác cả, tất cả những tiêu chuẩn ấy cũng chỉ là vớ vẩn, tại vì nêu ra những tiêu chuẩn rồi không biết thế nào để đánh giá. Ví dụ nói trung thành với Mác lê thì thế nào là trung thành? Lấy gì để đo đạt.
-GS Nguyễn Đình Cống

“Tôi thấy chẳng có gì khác cả, tất cả những tiêu chuẩn ấy cũng chỉ là vớ vẩn, tại vì nêu ra những tiêu chuẩn rồi không biết thế nào để đánh giá. Ví dụ nói trung thành với Mác lê thì thế nào là trung thành? Lấy gì để đo đạt. Cho rằng phải làm được việc này việc kia thì tôi cho rằng không đúng, không hay ho gì cả? Đúng ra là phải ra tranh cử, để cho đại hội xem xét bầu chọn. Chứ đưa ra hành cục tiêu chuẩn mà không có gì để đánh giá thì tất cả những tiêu chuẩn ấy chỉ có tính cách lòe bịp, chẳng có tác dụng gì cả.”

Trong Quy định 214, ở chức danh Tổng bí thư, có bổ sung cụm từ “cán bộ chủ chốt” thành tiêu chuẩn: “Có năng lực lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đặc biệt là người kế nhiệm, cán bộ chủ chốt”.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Già, khi trao đổi với RFA hôm 3/2 liên quan vấn đề này, nói:

“Về các tiêu chuẩn của chức danh tổng bí thư thì tôi có đọc qua các tiêu chuẩn mới nhất mà đảng cộng sản Việt Nam mới đưa ra, thì tôi thấy nó không có gì thay đổi, ngoài khái niệm ‘các bộ chủ chốt’. Thì có là chủ chốt hay không thì cũng giống như các khái niệm mà trước đây họ tự đặt ra là cán bộ khung, cán bộ nguồn… rồi bây giờ là cán bộ chủ chốt… thì tôi thấy đó chỉ là hình thức thôi chứ không có gì thay đổi về cả hai ý chính là về kỹ trị và đức trị.”

Hàng đầu từ trái sang: Thủ tướng VN Nguyễn Xuân Phúc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. (Ảnh minh họa)
Hàng đầu từ trái sang: Thủ tướng VN Nguyễn Xuân Phúc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. (Ảnh minh họa)
Courtesy chinhphu.vn

Cán bộ chủ chốt theo quy định 214, được hiểu là năm chức danh gồm Thường trực Ban Bí thư đứng cùng “tứ trụ”. Trong đó Thường trực Ban Bí thư - chức danh thuần túy Đảng - chỉ cần “có uy tín cao, là hạt nhân đoàn kết trong Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trong toàn Đảng”.

Theo Nhà báo Nguyễn Ngọc Già, về kỹ trị thì tiêu chuẩn đảng đưa ra không có gì mang tính chất khoa học, mà chỉ là những từ ngữ mơ hồ, lâm vào phép ngụy biện lợi dụng chữ nghĩa. Còn về đức trị theo ông, chỉ xoay quanh những tiêu chuẩn về đạo đức lối sống, khiêm tốn, có năng lực… cũng chỉ là những khái niệm mơ hồ, chung chung. Ông nói tiếp:

“Ngoài những cái đó, nó biến những người trong diện được vô bộ chính trị hay tứ trụ, như là những nhà tu hành, ép xác, khổ hạnh… điều đó nếu nhìn ở góc độ đạo đức học thì tôi cho rằng đó là đạo đức giả. Còn nhìn theo chủ nghĩa thực tế thì tôi cho rằng điều đó không có thật. Bởi vì đã là con người thì ai cũng mong được sống sung sướng hạnh phúc, cho dù ở chức vụ cao nhất thì cái mong muốn được sống đầy đủ về vật chất là rất bình thường, rất con người. Điều đó để nói rằng họ không nhìn chính bản thân họ là những con người bình thường, nên họ trở nên bất thường trong việc đưa ra những tiêu chuẩn mới. ”

Có hạ tiêu chuẩn?

Theo Quy định 90 trước đây, với cán bộ thuộc diện trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, ở vị trí công tác trước đó họ phải hoàn thành “xuất sắc” nhiệm vụ. Nay theo quy định 214, “Tốt” là đủ, không nhất thiết “xuất sắc”. (!?)

Lý do được giải thích trong quy định 214 là khi bầu ai “xuất sắc” giống như một sự vinh danh của tập thể cho nỗ lực của cá nhân đó trong năm và nhiều trường hợp người đứng đầu tổ chức khiêm tốn, chỉ tự nhận “tốt” và nhường “xuất sắc” cho anh em cấp dưới, qua đó bình bầu thi đua cuối năm thực chất hơn.(!?)

Giáo sư Nguyễn Đình Cống nhận định:

“Ông tổng bí thư muốn nắm toàn quyền trong tay, một mình ổng thao túng mọi chuyện. Tôi cho rằng, đưa ra những tiêu chuẩn như thế là tụt hậu, là phản động, chẳng hay ho gì cả. Người ta ca ngợi thế này thế kia, nhưng tôi thấy tất cả những điều họ đưa ra mới đây chỉ là những chuyện vớ vẩn.”

Theo tôi, một là có uy tín, hai là không, chứ không có chuyện uy tín cao thấp, hay uy tín vừa… mà uy tín là lời nói có thuyết phục, có được tin tưởng của đông đảo đảng viên hay không thôi?
-Nhà báo Nguyễn Ngọc Già

Ở chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, là vị trí cao nhất, quan trọng nhất Việt Nam, cũng có một số khác biệt so với năm 2017. Cụ thể, Tổng Bí thư là ‘trung tâm đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và sức mạnh thời đại để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ở điểm này, Nhà báo Nguyễn Ngọc Già nhận định thêm:

“Về ý này, nó thể hiện một điều rất rõ là sự bế tắc về đường lối, về nhân sự của đảng cộng sản Việt Nam. Bởi vì nó rơi vô phép ngụy biện là nhấn mạnh trọng âm, bây giờ bảo người tổng bí thư là trung tâm đoàn kết, có uy tín cao, theo tôi, một là có uy tín, hai là không, chứ không có chuyện uy tín cao thấp, hay uy tín vừa… mà uy tín là lời nói có thuyết phục, có được tin tưởng của đông đảo đảng viên hay không thôi? Mà điều này là bất khả đối với đảng cộng sản VN trong suốt thời gian qua, đặt biệt là vừa rồi, cái chết của ông Lê Đình Kình, là một tác nhân đả kích rất mạnh vào tầng lớp đảng viên tất cả các cấp.”

Việc cho rằng tổng bí thư là một trung tâm đoàn kết, theo Nhà báo Nguyễn Ngọc Già, đó chỉ là sáo ngữ… lịch sử của đảng cộng sản VN nói riêng và của thế giới nói chung, chưa bao giờ họ đoàn kết, những cuộc thanh trừng diễn ra khốc liệt, những cuộc khủng bố đỏ diễn ra rất là ghê gớm… nhưng họ vẫn thành công, đó là do nhiều yếu tố chứ không phải do họ đoàn kết. Do đó theo ông, những ý nghĩa đó là sáo rỗng, thể hiện sự bế tắc của đảng cộng sản VN trong bối cảnh hiện nay.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.