Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Phim Mẹ Vắng Nhà được chiếu toàn thế giới: “Không thể ngờ!”

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :

No One Left Behind!
Nemo Resideo!
One For All, All For One.

Tất cả các Tù Nhân vì Lương Tâm, cùng con cái, cha mẹ, anh chị em là những người Anh Hùng của nhân dân Víệt Nam và nhân dân các nước trên khắp thế giới.

Đó là những nhân chứng sống về những vi phạm trầm trọng và trắng trợn của đảng cầm quyền Việt Cộng đối với quyền Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền được quy định trong Hiến Pháp Việt Nam và Công Ước Quốc Tế.

" Mẹ Vắng Nhà " đã đánh động con tim, đánh thức Lương Tâm, Lương Tri, đã tạo lên sức mạnh liên kết và đoàn kêt của tất cả đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, và của nhân dân trên khắp thế giới

Trong công cuộc đấu tranh cho Tự Do, Dân Quyền, Nhân Quyền của Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Qùynh, chị Trần Thị Nga và tất cả các Tù Nhân vì Lương Tâm ở Việt Nam.

Và cái Bộ Ngoại giao Việt Nam hiện nay chỉ là của Đảng, do Đảng, vì Đảng cầm quyền Việt Cộng, không phải của Nhân Dân, do Nhân Dân, vì Nhân Dân Việt Nam.


23/08/2018 12:30

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang