Anonymous says:
16/02/2012 21:40

"M/tiêu ch/lược của Mỹ là lấy ng/Hoa trị ng/Hoa"theo cánh cũ là yếu và muốn vậy phải đông loạt trên bàn cờ CT ở ĐNChÁ TBD.Và đúng ra khi Anh quốc trả Hồng công cho TQ thi Mỹ cũng đồng dụ TQ nhận Đài loan(dổi lấy dỡ bỏ cấm vận Bắc TT để giảm bớt gánh nặng hù doạ VK Hạt nhân…) thành thế"lưỡng chiếu"hay"cài răng lược"T/Bản DC hoá ,Internet hoá…khiến TC mắc lo thêm(từ H/công,ĐL hay Tây tạng...)4 bề là giặc Nội xâm với b/chất đa nghi như Tào tháo-Hitle-Mao của CSTQ...sẽ làm cho TQ"giảm bớt ý đồ b/chướng Th/giới hay CS hoá DT Hoa...mà thôi!

Anonymous says:
13/02/2012 17:20

Mục tiêu chiến lược của Mỹ là lấy người Hoa trị người Hoa. Mỹ duy trì chế độ CS TQ để không cho Trung hoa thống nhất với Đài loan. Nếu để thống nhất TrQ sẽ là siêu có biển TBD và sẽ tranh giàng với Mỹ. Mục tiêu này VN có lợivà có hại. Có lợi là Mỹ sẽ ngăn chăn TQ chiếm Biển Đông, còn cái hại là VN không có dân chủ khi Trung cộng vẫn tồn tại.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang