Anonymous says:
29/11/2009 11:17

VN hien nay nhu ca nam thot.TQ se cat tung phan mot,va se chia thit cho cac nuoc nao muon giup VN ,Theo TQ thi mat chu quyen dat nuoc,theo My thi mat Dang ,That tien thoi luong nang. Thoi danh tham nhung de co it von sau nay xai vay.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang