Video: Phản ứng sau phiên xử 8 giáo dân Thái Hà

Sau khi phiên xử kết thúc vào thiều nay, giáo dân Xứ Thái Hà đã tập trung tại nhà thờ để dâng lễ tạ ơn. Tuy vậy, đối với án treo và cảnh cáo mà tòa tuyên cho 8 người trong cuộc, thì ý kiến của những người mà chúng tôi liên lạc được đều không đồng thuận.
2008-12-09
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Video provided by Giaoxuthaiha.org
Voice by Gia Minh/RFA
Xem toàn trang