Video: Chuyện cái loa phóng thanh ở Hà Nội

Loa phóng thanh đặt khắp nơi ở Hà Nội, phát ra cả nội dung tuyên truyền lẫn tin tức hành chính - từ sự nhắc nhở về hưu bổng tới vịêc vận động cử tri đi bầu cử.
RFA 24.05.2011

Share
Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang