Video: Chuyện cái loa phóng thanh ở Hà Nội

Loa phóng thanh đặt khắp nơi ở Hà Nội, phát ra cả nội dung tuyên truyền lẫn tin tức hành chính - từ sự nhắc nhở về hưu bổng tới vịêc vận động cử tri đi bầu cử.
RFA 24.05.2011
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang