Tom Vu
Tom Vu says:
11/08/2021 23:00

Quân Đồng minh đánh, thì không dám, mà chỉ khoái diễu vỡ dưong oai, làm tốn biết bao tiền thuế của ngưòi dân, rồi cuối cùng cũng phải thua THằng Tầu Cộng.

Anonymous says:
12/08/2021 02:16

Với SEACAT, Hoa Kỳ xứng đáng là cường quốc lãnh đạo thế giới.
Tham gia diễn tập có cả Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm UNODC, Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế ICRC...
Trung Cộng phải là rất ngu mới dám phản đối.

Anonymous says:
14/08/2021 21:45

Làm kẻ thừ của Mỹ thì rất dể dàng chiến thắng MỸ, nhưng làm bạn với MỸ, thì sớm muộn gì, cũng bị MỸ bán đứng cho Tầu Công.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang