Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Thượng Nghị sĩ thúc giục Hoa Kỳ thảo luận vấn đề Biển Đông trong hội nghị với ASEAN

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Indo nơi gửi Thailand :

Trên thế giới nếu đi tìm một nước có hàng ngủ lãnh đạo tàn độc như Trung quốc chắc không có. Biển đông, Trung quốc ngang ngược đưa tàu khảo sát vào ngay vùng biển 200 hải lý theo quy định của Luật pháp quốc tế các nước như Malaysia, Philippines, Việt Nam để thăm dó và khai thác. Các nước nhỏ không giám nói hoặc chỉ nói nhẹ Trung quốc lấn tới thực hiện chuyện đã rồi còn các nước lơn trên thế giới thấy việc làm của Trung quốc là vi phạm, phản đối thì Trung quốc nói Biển Đông đang bình yên (để mỗi Trung quốc quậy phá) nước ngoài "không có trách nhiệm", hoặc làm dậy sóng, ... Đây là lối nói bịp hợm của nhà cầm quyền Trung quốc. Chưa hết, Trung quốc còn bỏ tiền ra mua chuộc một số cá nhân có tiếng nói ở một số nước nhỏ, nghèo và chỉ đạo cá nhân đó phát ngôn ra bên ngoài theo ý Trung quốc. Chẳng hạn như người phát ngôn của Campuchia ngày 29/07/2019 phát ngôn như vậy là hoàn toàn do Trung quốc bỏ tiền mua chuộc và chỉ đạo phát biểu phá rối Asean và thế giới.

31/07/2019 05:29

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang