Đề án lịch sử quốc tế về chiến tranh lạnh (phần 3)

Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng và Lê Thanh Nghị về vai trò của Trung Quốc và Việt Nam trong cuộc cách mạng Campuchia; cũng như thảo luận tình hình hiện tại ở miền Nam Việt Nam, ngày 5/6/1973.
Ngọc Thu lược dịch theo Wilson Center
2010-04-22
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Xem toàn trang