Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Bài toán Trung Quốc trước thượng đỉnh G-20

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.thuyen tu :

Tâp xếnh xáng sẽ bắt chước Mao phát động đại nhảy vọt,cách mạng văn hóa để giải quyết bớt vài chục triệu thảo dân ở dưới;bên trên sẽ thanh trừng những kẻ chống đối đe dọa địa vị của y.Cs Tàu là vậy.

19/08/2016 09:44

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang