Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Trung Quốc Mạnh Hay Yếu?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.LE VAN TAM VIET CONG nơi gửi tay ninh cu chi mien nam vn :

CHI CO HOC GIA NGUYEN XUAN NGHIA XUNG DANG LA NGUOI LANH DAO QUOC GIA VN KINH TE PHAT TRIEN THINH VUONG BEN VUNG..DAN GIAU.NUOC MANH.TRUNG QUOC SE PHAI KINH NE.BAI PHUC TAI TRI.THONG MING.KHONG CAN PHAI LE THUOC VAO KINH TE CONG SAN.CHI CO BAC HAN.VA DANG CONG SAN VN LA NGU DOT.AN BAM.THEO TRUNG CONG.KHONG BIET NHUC.VA XAU HO.

01/07/2015 16:00

    Reply to this comment

LE VAN TAM VIET CONG nơi gửi tay ninh cu chi mien nam vn :

CHI CO HOC GIA NGUYEN XUAN NGHIA XUNG DANG LA NGUOI LANH DAO QUOC GIA VN KINH TE PHAT TRIEN THINH VUONG BEN VUNG..DAN GIAU.NUOC MANH.TRUNG QUOC SE PHAI KINH NE.BAI PHUC TAI TRI.THONG MING.KHONG CAN PHAI LE THUOC VAO KINH TE CONG SAN.CHI CO BAC HAN.VA DANG CONG SAN VN LA NGU DOT.AN BAM.THEO TRUNG CONG.KHONG BIET NHUC.VA XAU HO.

01/07/2015 15:56

    Reply to this comment

LE VAN TAM VIET CONG nơi gửi TAY NINH CU CHI VIET NAM :

Nguyễn Xuân Nghĩa là một học giả tài giỏi xuất sắc, hơn các tiến sĩ cộng sản VN ngu dốt.

01/07/2015 15:55

    Reply to this comment

Le Thanh nơi gửi Florida :

Chưa hùng mà đã hung - Việt Nam tuy nhỏ nhưng có những sư gia như ông Nghĩa thì có quê nhưng chẳng què.

10/06/2015 20:05

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang