Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Kinh tế Việt Nam và viễn ảnh 2017

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Trần Bảo Minh nơi gửi Q.7 Sai Gon :

1. Định hướng kinh tế không giống ai gọi là: LẠC LỐI
2. Não trạng các nhà điều hành, lãnh đạo: LẠC HẬU
3. Đối ngoại, ngoại giao, không ai xem là đồng minh: LẠC LÕNG
4. Đối nội: dân không tin, cán bộ died dân mừng: LẠC LẼO.
Nhưng theo hệ thống “truyền dịch thông cống” và theo các nhà “ní nựng” chính trị cao cấp thì LẠC QUAN, theo dân miền Bắc gọi là ĐIÊU, theo dân miền Nam gọi là SẠO, theo các nước tư bản giải chết gọi là “ĐỒ CỘNG SẢN”.

01/01/2017 17:08

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang