Thông điệp của tổng thống Obama

Tối thứ tư 27 tháng 1, 2010 tại Washington, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama đã ra trước Quốc Hội đọc bản thông điệp hàng năm đầu tiên của ông để báo cáo cho người dân Mỹ về tình hình đất nước và những chính sách đối nội cũng như đối ngoại ông sẽ cho thực hiện trong những tháng ngày tới.
Nguyễn Khanh, biên tập viên RFA
2010-01-29
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Thông điệp của tổng thống Obama
Thông điệp của tổng thống Obama
Photo: RFA

Xem toàn trang