Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Trao đổi thư tín với thính giả (13.06.2014)

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Nguoi Quoc Gia nơi gửi USA :

Tướng Mỹ, tướng Pháp có uy
Có học có hiếc đâu nhi tướng Phùng
Binh nhì học leo đến khùng
Lên đến đại tướng.. nói chung "i-tờ"
Chiến thuật chiến lược lờ mờ
Nói năng sao giống thằng khờ thế ông?
Rõ tướng Việt Cộng chính tông

14/06/2014 22:34

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang