Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Trao đổi thư tín với thính giả (29.08.2014)

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Nam nơi gửi Saigon-USA :

Những NgườiCon Yêu Nước như Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Điếu Cày, Cha Lý, Ls Đài, Ls Quân,vân vân đã và đang chiến đấu cho một VN Tự Do, Công Bằng, Nhân Bản. Họ dám hy sinh cho Quê Hương trứơc bạo tàn csvn và tàu khựa. Những kẻ nịnh bợ vì lợi ích cá nhân dù có bôi nhọ, bịa chuyện hãy biết xấu hổ với chính lương tâm của một con người VN.
Đã đến lúc toàn dân VN trong và ngoài nước phải vượt qua sợ hải như người ViệtNam đã can đãm ra đi tìm tự do trong cái chết sau 30-4-1975 và dân tộc Ukraine chống độc tài, đứng lên cứu mình, gia đình và Quê Hương VN. Còn csvn cai trị độc tài, làm chó săn cho tàu khựa thì toàn dân VN sẽ mãi mãi là "nô lệ đỏ" cho bọn csvn và tàu khựa và chờ ngày mất nước VN. *** FREEDOM IS NOT FREE ***.

30/08/2014 11:16

    Reply to this comment

Uất ức nơi gửi Mỹ :

Uat Uc • một giờ trước
Không phải Ông Nguyễn Bá Thanh bị bịnh đâu! Theo tôi đoán ,có thể trong trường hợp này Ông N B Thanh là con cờ thí của N Phú Trọng hoặc Ông T.T Sang, nên cho N B Thanh thói vị đi ra ngoài nước sống.đồng thời cho con của ông N B Thanh lên làm chức vụ gì lơn lớn trong tỉnh để đánh lạc dư luận. 2 là cho ông N B Thanh khỏi tố ra trong nội bộ của Đ C S Việt Nam hiện nay!?
• Sửa• Trả lời•Chia sẻ ›

30/08/2014 02:09

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang