Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Trao đổi Thư tín với Thính giả (ngày 22.01.2010)

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên :

co nhieu nguoi tai vn khong vao duoc TRANG WEB rfa nay....mong qui dai pho bien trang web PROXY nay de giup nguoi dan tu vietnam de ho vao web cua rfa cach de dang honhttp://www.mywebtunnel.com/----- day la trang web vuøt tuøng lua tuyet voi...va trong dø nø con rat nhieu nhung trang web vuot tuøng lua khac...vi toi rat buc minh, khi nguoithan cua toi tu vn...moi khi lien lac hoac vao mang gap khø khan..toi huøng dan..bay giø ho vuøt tuøng lua de dang...va ho khen tuyet vøi...nen than nhan toi tai vn khong con gap van de khø khan khi vao mang bat cu trang web nao...toi mong rang qui dai pho bien trang web nay de nguoi dan tu vn de su dung ,ma khong so su kiem søat cua an ninh mang....kinh chao....TUEYT.DANMARK

25/01/2010 13:53

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang