Trao đổi thư tín với thính giả (ngày 04.11.2010)

Mục trả lời thư tín hôm nay được mở đầu bằng thư thoại của một thính giả ở Mỹ:
RFA 04.11.2010
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Biểu tượng "Ngày Blogger Việt Nam 19/10".
Biểu tượng "Ngày Blogger Việt Nam 19/10".
Photo courtesy of vietnamexodus.


“Đề nghị gây quỹ giúp các blogger ở Việt Nam vì họ là những nhà tranh đấu cho tự do, phải chịu hy sinh và chịu nhiều thiệt thòi. Đề nghị đài dịch các bài blog sang tiếng Mỹ và đăng lên để thính giả có thể đem vào sở cho các bạn người Mỹ xem.”

Xin thưa cùng thính giả: chúng tôi không được phép gây quỹ vì bất kỳ mục đích gì. Chúng ta cũng biết việc gây quỹ có thể gây nên sự lợi dụng. Ở Mỹ các cơ quan từ thiện phải xin phép và chịu sự kiểm soát về chi thu theo luật pháp, và chúng tôi nghĩ rằng làm từ thiện là phải như vậy ở bất kỳ nước nào. Việc dịch blog là một ý kiến hay, nhưng chúng tôi, đài RFA, không đủ nhân viên để làm. Ông nên đề nghị với một tổ chức khác của người Việt trong hay ngoài nước. 

Thư thoại của người khiếm thị Nguyễn Văn Nhơn ở Bà Rịa Vũng Tàu, chúng tôi sẽ chuyển đến một tổ chức từ thiện để nhờ họ giúp ông và gia đình. Chúng tôi rất mủi lòng trước hoàn cảnh của ông nhưng không thể làm gì được hơn thế, vì nếu làm thì sẽ phải làm cho hằng triệu người khác nữa. Mong ông thông cảm.      

Xin trả lời một lần nữa những thư yêu cầu gửi bản tin: RFA xin cáo lỗi đã có một thời gian việc ấy bị gián đoạn vì những lý do ngoài tầm kiểm soát, trong khi chúng tôi rất muốn thật nhiều người nhận được bản tin hơn nữa. Nay đã tiếp tục gửi tin lại như trước, nhưng có một số địa chỉ mà người nhận được yêu cầu ghi danh lại, xin quý vị vui lòng chịu khó ghi và gửi lại. Những địa chỉ email thuộc yahoo không thể gửi tin tới được. Xin quý vị vui lòng tạo một địa chỉ khác với Google hay một nhà cung cấp khác để chúng tôi gửi gấp bản tin hằng ngày đến quý vị.

Theo dòng thời sự:

Xem toàn trang