Anonymous says:
15/10/2012 20:31

TRUOC 1975, ANH HO TOI LAM CHO HOA SI BE KY. TEN ANH TOI LA TRUONG DUC HA- DA TU-TRAN O VIET NAM. CACH NAO CO THE XIN DIA CHI HAY EMAIL CUA HOA SI BE KY. NEU HOA-SI BE KY CON NHUNG TAM HIM ANH TOI VE, XIN DUOC MUA LAI.
Thanh that cam-on
E-MAIL hoang@ricescoop.com
Tel: 808 734-3567
Hoang Thi Nguyen

Anonymous says:
05/01/2010 18:35

bai viet hay , sẽ lý thú hơn nếu có thêm vai hình ảnh minh họa !

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang