Cung Tích Biền - con người, cuộc đời và các sáng tác

Nhà văn Cung Tích Biền tên thật Trần Ngọc Thao, sinh năm 1937 tại Thăng Bình, Quảng Nam. Từ 1970 là giảng viên Trường Sĩ Quan Hành Chánh Sài Gòn. Ông giải ngũ năm 1973 với cấp bậc Đại úy. Sau đó làm Giáo Sư Thỉnh Giảng Viện Đại Học Cộng Đồng Quảng Đà, Đà Nẵng.
Mặc Lâm, phóng viên đài RFA
2008-07-28
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Nhà văn Cung Tích Biền.
Nhà văn Cung Tích Biền.
Hình của cungtichbien.com

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang