Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Những bài thơ xé lòng…

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.DXN nơi gửi Huế :

Vàng Sao nghĩa là sao vàng,phải công nhận Trần Vàng Sao làm thơ khá hay,nhưng ngay từ thuở thiếu thời hắn ta đã lý tưởng liềm búa mặc cho người mẹ góa khuyên ngăn.
Bây giờ tỉnh ra thì qúa muộn màng,vợ buôn thúng bán mẹt ở chợ Đông Ba,bà con nội ngọai đều xa lánh vì hắn cũng là thủ phạm Mậu Thân 68,để ngày ngày kéo kiếp thân tàn chưởi rủa đồng chí,mót chén cơm cúng âu cũng là qủa báo nhản tiền

03/12/2012 08:29

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang