Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Những bài hùng ca triệu người hát

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.vinh hai duong nơi gửi AUSTRALIA :

THAT LA CAM DONG, NHUNG XIN THUA VOI CAC NHAC SY THUONG MEN CUA CHUNG TA RANG..SAP MAT NUOC DEN NOI ROI.! XIN CAC BAN HAY LUONG THU CHO NHE, ..NGUYEN DUC QUANG+ VIET DUNG+ TRUC HO+ VIET KHANG...VI NGUOI DAN BAO NAM NAY, CHI BIET CUI DAU NHIN XUONG, HO KHONG CHIU DUNG LEN..?? THI LAM SAO DAY.! CHO MAI DEN BAY GIO, MOI CO DUOC VAI CUOC ...BIEU TINH DUOC XEM LA , CO CHUT KHI THE..!! CHU THAT SU RA, BAO NHIEU NAM NAY, MANH AI NAY SONG+ CHUA DUNG DEN NOI COM CUA TAO THI TAO KHONG CAN PHAI LAM GI HET>!?? VA BAY GIO...KHI NGUON NUOC BI O NHIEM TRAM TRONG+ CA CHET+ BIEN CHET+ VUA QUA CO HON 150 NGUOI CONG NHAN TAI MOT NHA MAY SAN XUAT...TAI CU CHI, BI NHIEM DOC VI AN CA CHET+ NHIEM CHAT DOC HAI, PHAI DUA VAO BENH VIEN CAP CUU. DO! 14/5/2016,PHAI CO NHUNG CHUYEN NHU THE THI HO MOI CHIU TIN, CON KHONG THI HO ....SAN SANG, ..VO CAM..DOI VOI...DONG LOAI CUA MINH,CHO DU CO TROI NGHIEN DAT SUP , THI HO VAN XEM NHU KHONG.!? VAY THI DA HIEU, CHINH HO KHONG MUON THAM GIA VAO NHUNG VIEC CHUNG, DE CUU LAY DAT NUOC, THE THI PHAI CHIU LAM THAN ...NO LE ..MA THOI.!? TRACH AI BAY GIO..?? TU DO+ DAN CHU..KHONG AI DEM DEN TAN NHA BIEU +HAY RAO BAN CHO QUY VI VOI MOT KHOAN TIEN LE PHI..? MA CHINH LA QUY VI HAY TU DI TIM VA DAU TRANH TRONG GIAN KHO MOI CO DUOC..?? VAY, LAN CUOI CUNG CHUNG TOI KEU GOI QUY VI HAY XUONG DUONG VAO NGAY 22/5/2016. TAI 2 DIA DIEM NHU TRUOC DAY, HANOI+ SAIGON...HAY CHUNG TO SUC MANH CUA CHUNG TA , CHO BON BAO QUYEN VIET CONG BIET RANG, CHUNG DA DA SAN SANG...CHET VI QUE HUONG DAT NUOC NAY, TRUOC KE NHU NHUOC BAN NUOC CAU VINH LA BON BAO QUYEN ...VIET CONG.!!??CAC BAN HAY BIET CHO RANG, CHUYEN BAU CU CUA BON CHUNG ...DA DUOC CHI DINH TU BON TAU KHUA..BAC KINH, VI THE MA BON CHUNG CU THEO BAI BAN MA LAM THOI,NHUC LAM, CHANG CO CHU QUYEN DAT NUOC GI CA, TU TREN XUONG DUOI, DA BI BON BAC KINH ...NAM DAU HET ROI.!CHI CAN BON CHUNG CO THAI DO CHONG DOI, THI SE BI...GIET NGAY. HAY NHIN TRUONG HOP CUA...NGUYEN BA THANH+ VO VAN KIET...THI SE RO..??? THE THI CON THANG NAO+ CON NAO..? CON DAM CHONG LAI BON ..BAC KINH HAY KHONG..?? VI THE MA BON...BAC KINH ...NGAY CANG NGANG NGUOC TREN QUE HUONG MINH, NHU VIET KHANG, DA VIET THANH LOI CUA CA KHUC..VIETNAM TOI DAU..!

15/05/2016 19:40

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang