Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Nhạc sĩ Quỳnh Hợp và những sáng tác thời đại

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.duongminhchau.bv@gmail.com nơi gửi kienluongkiengiang :

Đúng là một nhac sĩ tài ba.Chị ấy đã cho ra đời những sáng tác phù hợp và kịp với thời đại .(chi đã cho điểm rơi rơi chính xác vào thời điểm cần thiết...)

08/11/2013 06:13

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang