Một ngày bị tạm giam của các bloggers trong nước

Nhằm kiểm soát tư tưởng và sự suy nghĩ của người dân, đúng ra là trí thức trong nước, đối với lãnh đạo và chế độ đương quyền, chính phủ Việt Nam bằng cách này cách khác kiểm tra những sinh hoạt giao lưu trao đổi trên mạng như blog hay facebook.
Thanh Trúc, phóng viên RFA, Bangkok
2010-01-22
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Internet (ảnh minh họa)
Internet (ảnh minh họa)
RFA graphic

Xem toàn trang