Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Đừng Im Lặng Với Nạn Xâm Hại Tình Dục Trẻ Em

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên :

"Hang động Pác Bó".. Không có gì quý hơn độc-lập,tự-do và hạnh-phúc 🙂

11/05/2017 19:07

    Reply to this comment

Duy Hữu nơi gửi USA :

+++ Để tranh đấu cho "Hạnh Phúc" thực sự cho các thiếu nhi Việt Nam, cho các cha mẹ Việt Nam, cho thế hệ tương lai của Việt nam.
+++ Nhân dân Việt Nam cần :
"100,000 facebookers",trong và ngoài nước, trong và ngoài đ̉ang, sẽ tự động, tự giác, tự phát, tự nguyện trở thành
"100,000 facebook fighters" để tranh đấu, chống lại "100,000 Bất công, Bất Chính, Bất Lương, Bất tài, Bất Lực" trong công cuộc bảo vệ các em thiếu nhi, trong các giai cấp xã hội, trong các lãnh vực xã hội,học đường, giáo dục, tôn giáo, y tế, kinh tế, hành pháp, tư pháp và lập pháp.
+++ Cần "100,000 livestream" để giáo dục, thức tỉnh quần chúng.
+++ "100,000 Biểu Tình Du Kích"
+++ Chiến dịch "100,000 Bông Hoa Đua Nở", "100,000 Cây Nến Sáng","100,000 Cây Đuốc Sáng".

11/05/2017 13:24

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Đố ai quét sạch lá rừng.. Đố ai biết được Bác Hồ có bao nhiêu... "cháu-ngoan"? 💥

07/05/2017 16:28

    Reply to this comment

Dân :

Chưa bao giờ xã hội VN tồi tệ như hôm nay. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, nó không làm gì. Người dân phải ra tay. Nhưng rồi nó đổ thừa là "phản động", là Việt Tân và nó đập.

07/05/2017 15:30

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang