Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Khởi nghiệp bằng dự án sữa xanh cho người thành phố

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.BILL , G, VIET MY nơi gửi SAI GON ,, QUAN -1,= VIETNAM :

SU THAT , TRUOC NAM 1975 , DUOI CHE DO, QUOC GIA,CHVN, MIEN NAM VN, CO RAT NHIEU, BAN TRE SINH VIEN VN , RAT THONG MINH, CO NHIEU SANG KIEN, LAM AN, SAN XUAT, CHE BIEN, THUC PHAM = SUA DAU NANH + SUA BO , ONG THO + SUA DAU BAP, TAT CA, NGUYEN LIEU DUOC LAY RA TU ,GAO, DAU BAP,NUOI TRAU, BO AN CO, AN LUA, THIEN NHIEN= 30- 4- 1975- BON VIET GIAN, CONG SAN XAM CHIEM , GIAI PHONG MIEN NAM VN = RAT NHIEU SINH VIEN, TAI GIOI, VA NHAN TAI CUA QUOC GIA VNCH, PHAI CHAY TRON, VIET GIAN, CONG SAN VN = VA NEN KINH TE, MIEN NAM VN, BI SUY SUP ,NGHEO DOI CHO TOI BAY GIO SAU 40 NAM, GIAI PHONG, MIEN NAM VN, MOI THAY XUAT HIEN , CAC BAN TRE SINH VIEN, THONG MIMH, TAI GIOI, LAM AN, SAN XUAT, CHE BIEN, THUC PHAM, SUA XANH, THIEN NHIEN, = XIN CHUC MUNG CAC BAN TRE SINH VIEN, BAT CHUOC , LAM AN, PHAT TIREN KINH TE HOC HOI, THEO THI TRUONG CHU NGHIA, TU BAN, MY NGUY, KHONG VIET GIAN, CONG SAN VN,

02/09/2016 21:36

    Reply to this comment

melee nơi gửi viet nam :

Ước mơ không phải vì bản thân mình mà vì cộng đồng nữa.
Chừng này thôi đã nêu đủ giá trị của dự án rồi, giữa muôn trùng các dự án lậu ăn cắp nguồn lực của người dân, đây là điểm sáng cho những người tự vỗ ngực xưng quan chức học theo để làm người trở lại. Hãy nhớ tuổi trẻ vẫn có các nhân tố không bị tha hoá theo âm mưu rước voi dày mả tổ của các người

02/09/2016 01:19

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang