Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Du lịch kết hợp trợ giúp cộng đồng nơi vùng xa

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Quốc Vệ Đoàn nơi gửi Việt Nam :

Nhớ lại thời VNCH, nhân dân Miền Nam VN đã có được một đời sống ổn định, chính nhờ vào sự chăm lo năng nổ của chánh quyền, một nhà cầm quyền thật sự vì dân vì nước, Họ nâng cao dân trí cho dân nghèo, học sinh không phải trả học phí, về sức khỏe thì người dân được chăm sóc miễn phí tại các bệnh viện công, về hành chánh mọi thủ tục giấy tờ liên quan đến đời sống đều miễn phí mà chẳng chút quan liêu, trở ngại, khó dễ.
Mặc dù trong thời gian nầy đảng CS tìm đủ mưu mô đánh phá vào cơ sở hạ tầng Miền Nam như: đặt chất nổ phá cầu, phá gây hư hỏng đường lộ, phá hư trường học, bệnh viện. Mục đích của đảng CSVN là tạo ra những khó khăn cho người dân, tạo gánh nặng nhiều hơn lên nhà cầm quyền Miền Nam "Vì đảng CSVN hiểu rỏ là Nhà cầm quyền Miền Nam không làm ngơ trước mọi khổ cực của nhân dân thời đó".
Hiện giờ đời sống nhân dân thế nào?
Nhà cầm quyền của đảng CSVN chỉ tập trung vào sự chia chát quyền lực "chức cao, quyền trọng". Họ cướp tài sản, nhà đất, ruộng vườn của nhân dân, họ đẩy người dân vào ngỏ cùng, nghèo đói mà chẳng chút thương cảm nào. Gia đình họ sống HƯỠNG THỤ XA HOA, trong lúc nhân dân lại bị BỐC LỘT TẬN XƯƠNG TỦY.
Mọi vấn đề xả hội thì họ đưa đẩy về phía NHỮNG SINH VIÊN CÓ LÒNG THƯƠNG ĐỒNG BÀO, NHỮNG NGƯỜI DÂN HẢO TÂM TRONG HAY NGOÀI NƯỚC, NHỮNG NHÀ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO....
Đã đến lúc, chúng ta những người dân nghèo khổ phải đứng dậy. Chúng ta Nhân Dân, Quân Đội, Công Chức, Công An đồng tâm, hợp lực xóa bỏ Đảng CSVN tham tàn. Giành lại đất nước nầy về tay nhân dân Việt Nam, chúng ta phải chọn cho mình những NHÀ CHÍ SĨ YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN để cùng xây dựng lại TỔ QUỐC VIỆT NAM YÊU THƯƠNG.

09/01/2017 07:23

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang