Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Người Việt làm trại gà công nghiệp ở Mỹ

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.TERRY NGUYEN nơi gửi HOUSTON,TEXAS :

Tôi có người thân dang cư trú tại Phila muốn làm trại gà công nghiệp tại vùng Newark,Maryland xin quý báo có thể giúp cho chúng tôi số phone vá địa chỉ cũa ô Hải chủ trại gà ở Newark để chúng tôi đến thăm viếng và học hỏi nếu được.Cám ơn quý báo.

30/07/2017 16:07

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang