Anonymous says:
20/09/2010 15:44

quyet dinh ngiem cam ve thuat len dong la ko dung.do la 1 thu van hoa tin nguong co tu lau doi va can duoc ton trong,phat huy.

Anonymous says:
18/09/2010 22:19

hay de cho moi nguoi co quyen tin bat cu dieu gi miem dieu co loi cho chinh ho ma khong tac hai den ke khac boi gi tin vat chat nhu cong san cung la me tin ma thoi

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang