Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Tính trung thực, ngay thẳng có còn tồn tại?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.nguyen vo hoc nơi gửi cao nguyen viet nam :

GAN MUT THI DEN GAN DEN THI SANG ,NGAY XUA SINH RA VA LON LEN TRONG MOI TRUONG DUOC DAY DO VA GIAO DUC TU TRONG VONG TAY ME CHO DEN NGUONG CUA HOC DUONG NEN HIEU DUOC THE NAO LA NHAN ,NGHIA ,LE , TRI TIN, NGAY NAY SINH RA TRONG MOI TRUONG VA HOC DUONG THIEU TON TRI,TRAT TU ,HOC DUONG CHI NHOI NHET NHUNG SET MAU,DANG TRI, HAN SAY CHEM GIET THI CON NGUOI TU NHO LON LEN LAM SAO KHONG GIONG DUOC?

05/11/2012 22:29

    Reply to this comment

việt ngữ ngôn nơi gửi vũng tàu.vn :

còn tồn tại ! Đã còn thì đừng tồn .

26/06/2012 12:13

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang