Làng mai Bình Định và những nỗi lo

TTVN
2018.11.23
maigarden1111.jpeg Một vườn mai đang được tạo dáng Bonsai ở Bình Định
Photo: RFA

Nói vlàng trng hoa mai, có thnói rng Vit Nam chcó ba làng mai ln, đó là làng mai Bình Đnh vi qui mô hàng ngàn hecta, làng mai ThĐc vi qui mô hàng trăm hecta và làng mai Hi An vi qui mô vài chc hecta. Trong đó, mai Hi An ni tiếng đp, quí nhưng li hiếm, mai ThĐc thì chđcho thtrưng min Nam, chcó mai Bình Đnh là bao phthtrưng tmin Trung ra tn min Bc. Và nếu như xAn Nhơn, Bình Đnh trưc đây ni tiếng vi nhiu làng nghnhư lò rèn, nuôi nga, làm nón nga, trng mai… theo thi gian, hu hết các làng nghđu mai mt, cm cqua ngày thì chcó làng mai ngày càng phát trin và đưc xem là mô hình nông nghip thông minh bi hiu qukinh tế rt cao ca nó.

Trng mai như nuôi con

Nói vnghtrng mai, nông dân Nguyn Văn Minh, huyn An Nhơn, Bình Đnh, chia s: “Mai nó ra hoa xong ri nó cho ra ht, ri mi ly ươm ri mi trng. Mai ra 5 lá, 6 lá mi trng đưc. Tiết tháng 4 trng mi ngon.”

Ông Minh nói thêm là nói vnghtrng mai, scc nhc chng khác nào nuôi con nh, phi hái tng ht mai, phơi khô vi lưng nng va phi và đi đngày đtháng sau khi phơi khô, cho ht mm nhú ra mt chút mi ươm ra đt. Khi cây mai con đưc vài tháng tui thì bt đu trng vào chu và nuôi cây như thnuôi đa tr, sáng, trưa, chiu, ti đu có mt trong vưn mai đchăm sóc, xem màu tng chiếc lá đdđoán sc khe ca cây. Mt cây mai mun bán ra thtrưng phi tn ít nht bn năm thì mi trhoa. Nhưng cây mai trhoa chưa chc đã bán ra thtrưng đưc nếu như dáng không đvng. Thưng thì ngưi ta bán ngoài thtrưng nhng cây mai t4 tui đến 6 tui. Đó là mai chưng Tết thun túy, chly hoa chít quan tâm đến dáng dp theo kiu bonsai.

Nhng cây trên 5 năm như cành, vết so, chi tiết đy đ… đp mi chơi đưc, phi btrí thêm cái chu na mi chơi đưc, ct không cũng 10 triu, tn cái chu cũng 5 triu… quá trình lên thì cũng phi mt ít nht 20 triu… - Trần Văn Tý

Chia svmai bonsai, ông Trn Văn Tý, mt nông dân trng mai chia s: “Nói vcây mai bonsai coi cho đưc, quá trình to đưc rt là khó. Thì phi la cây cho nó khe, ct cách cho khe, hoa đp ri ghép vào chơi. Quá trình cũng phi mt 4 đến 5 năm trlên mi to ra cây bonsai đp đưc. Nhng cây trên 5 năm như cành, vết so, chi tiết đy đ… đp mi chơi đưc, phi btrí thêm cái chu na mi chơi đưc, ct không cũng 10 triu, tn cái chu cũng 5 triu… quá trình lên thì cũng phi mt ít nht 20 triu…”

Mt cây mai bonsai có tui đi ít nht cũng phi 10 năm. Và giá mt cây mai bonsai trên thtrưng dao đng t20 triu đng đến hàng tđng, tùy thuc vào đtui và dáng dp. Thưng thì vi nông dân, mi cây mai bonsai đưc bán trung bình 1 triu đng trên 3 tui. Nhưng qua 10 tui thì cách tính khác đi, ví dnhư cây mai 100 tui có thbán vi tin t. Nhưng chàng ngàn hecta mai ca hơn mt ngàn gia đình trng bán trên đt An Nhơn chcó gii lm vài ba cây mai có tui tht100 năm trlên. Và đương nhiên các chn gi đây là “cmai”, xem như ca gia bo, chng bao gibán ra thtrưng.

Đây cũng chính là đim khác bit ca làng mai bi ai cũng mun gigia bo, ginghnên luôn có ý cu tiến và ham hc hi. Và cũng có lvì thế mà làng mai ngày càng phát trin, hu như mi nông dân trng mai An Nhơn đu biết và thun thc vic ghép cành to ra nhng chu mai Tết đp, bán ra thtrưng vi giá cphi chăng.

Ông Sơn, mt ngưi trng mai chia s: “Thi gian mà mình trng cây nó kéo nha lên đu mt chút ghép mi tt. Chghép sm quá không kp kéo nha thì nó bngt mt, tt nht là khi nó kéo mnh nha lên ri mình ghép vô mi dghép. Như mai mun đp thì mình ghép mai thôi chkhông ghép đưc vi thcây khác.”

Nhng ni lo

Ông Nguyn Hùng, chmt vưn trng mai Bình Đnh chia s: “Bây gimà nói mt sào mai thu nhp thì tkhi trng đến khi thu mt khong 4 năm. Như mình trng vưn 1000 cây thì đến năm thtư thì mi thu nhp, đưc khong 200 triu, 300 triu mt năm. Như mai chơi hoa thì tiêu thcc còn mai bonsai thì tp trung chơi cho min Trung hoc min Nam. Sp ti đây thì còn đi ra min Bc na, vì va ri cũng đã đưa ra min Bc đưc ri.”

Ông Hùng chia sthêm là thưng niên, chng gia tháng 11 âm lch thì các nhà vưn scó các nhà buôn tcác tnh đến thăm thú, chn cây và đt cc, đến gia tháng Chp thì cây bt đu chuyn đi các tnh. Và mai Bình Đnh trong vài năm trli đây đã có mt trên các tnh min Bc, đây là nim vui ln ca ngưi nông dân vì đu ra cho nông sn quyết đnh cho vic trng trt kéo dài nhiu năm ca h.

Một góc vườn mai ở Bình Định
Một góc vườn mai ở Bình Định

Nhưng ông Hùng cũng tra lo lng bi thi tiết năm nay ít mưa, nng m liên tc, điu này ddn đến vic cây mai strnsm, ưc chng đu tháng Chp đã đơm bông và rt khó đgihoa lâu tàn nếu tri vn c nng. Mà vi nhà vưn, vic ép cây mai nsm 5 ngày, 10 ngày thì có thlàm đưc, nhưng gikhông cho mai nsm là vic ngoài khnăng, nếu có gichăng thì cũng đưc chng 3 đến 5 ngày là cùng, sau đó nếu không đmai ntnhiên ngoài ánh sáng thì lá svàng, hoa sthi.

Ông Phú, mt nông dân trng mai khác chia s: “Cây mai thì lt trưc Tết khong mt tháng, tùy theo ging na, lnh thì mình lt sm, nng thì mình lt mun hơn chút nhưng ép quá cây cũng mt sc, đnó ntnhiên thì tt hơn.”

Ông Phú cũng cho hay rng đây không phi ln đu nhng ngưi trng mai như ông mi tháng 10 đã bt đu nơm np lo s. Còn nhcách đây 4 năm, mai xông ntrưc Tết hơn ctháng vì lt ln đi qua, nhng cây mai hoc là chết đi hoc ngâm mình trong nưc brng hết lá, cây ra nsm và nsm mc cho ngưi trng hoa làm đmi cách. Ri ba năm trưc, do lnh quá, mai ngm búp không nkp Tết, hai năm trưc, mai li nrtrưc Tết không bán đưc nhiu vì tri quá nóng.

Ông nói rng suy cho cùng thì ngưi làm nông bao gicũng kh, bi ngưi tính không bng tri tính. Ông chcu mong nhng ngày sp ti đây tri slnh hơn chút đcó thhãm mai nđúng vào dp Tết, đgia đình ông cũng như nhng ngưi trng mai khác thu đưc chút li sau bao năm bcông chăm sóc và cũng đhcó thgiđưc ngh trng mai không bmai mt như nhng ngh lâu năm khác xAn Nhơn.

Nhóm phóng viên tưng trình tVit Nam

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.