Hợp Pháp
Hợp Pháp says:
14/09/2021 21:04

Thẻ HDVDL Nội địa hay Quốc tế do Tổng Cục Du Lịch và Sở Du Lịch là cơ sở pháp lý duy nhất để nhận trợ cấp hỗ trợ.

Tương Ái
Tương Ái says:
15/09/2021 04:34

Thè HDVDL nội địa hay quốc tế (Tour guide Licence) do Tổng Cục Du Lịch - Sở Du Lịch Tp. cấp là GIẤY CHỨNG HỢP PHÁP VÀ HỢP TÌNH HỢP LÝ NHẤT để xem xét việc nhận hỗ trợ trong đại dịch Covid-19. Theo Luật, không có Thẻ HDVDL, HDVDL (tourguide) không thể đưa du khách đi tham quan mọi nơi tại Việt Nam và nước ngoài, các Công ty DL Lữ hành chỉ nhận HDVDL có thẻ (tourguide licence) rồi mới phân bổ tour tuyến.
HDVLDL chúng tôi đã ngưng hết việc làm từ ngày 15/03/2020 cho đến nay, thời gian đã hơn 1 năm 6 tháng, ai cũng khó khăn cả, một chút hỗ trợ an ủi phần nào trong tinh thần tương thân tương ái mớ là HỢP TÌNH HỢP LÝ.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang