Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Đời sống Kỳ Anh sau hai năm biển chết

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.??? nơi gửi ??? :

Đây là THU HỒI ĐẤT CÓ QUI HOẠCH ĐỂ ĐƯA CHO TRUNG CỘNG

28/11/2017 09:17

    Reply to this comment

Đổ Mười nơi gửi Hà Nội :

Một vài năm nữa toàn miền Trung Việt Nam rồi cũng sẽ như Kỳ Anh thôi. Đừng lo, đến ngay thôi. Hai đảng anh em (ta và Tàu) đều tính cả rồi.

26/11/2017 04:59

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang