Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Duy Hữu, USA
12/08/2021 19:30

Cháy nhà mới ra mặt chuột...
những bầy chuột đỏ Búa Liềm đục khoét,
bất tài, bất lực, bất lương... tham nhũng, tham ô, hối lộ.

Trống Dân đánh xuôi, kèn Đảng thổi ngược,
ngược đời, ngược lý, ngược cả nhân tâm.

Quân dịch tấn công, quân Đảng phong tỏa,
Dân nằm chờ chết, chết vì đói, chết vì dịch,
Chết vì Đảng bất tài, bất lực, bất lương, bất nhân,
Độc quyền ra lệnh ngu, tham, hèn, ác, láo.

Xem toàn trang