Sơ đồ 10 lần chậm tiến độ Đường sắt Cát Linh - Hà Đông

RFA
2019-05-01
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông
AFP

10 lần chậm tiến độ Đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Xem toàn trang