Sơ đồ 10 lần chậm tiến độ Đường sắt Cát Linh - Hà Đông

RFA
2019.05.01
000_1996U5 Đường sắt Cát Linh - Hà Đông
AFP

10 lần chậm tiến độ Đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.