Đến hết năm 2020, Hà Nội sẽ giảm 10 cơ quan báo chí

RFA
2020.01.07
hà nội Hà Nội sẽ sắp xếp phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025
Courtesy of Hà Nội mới

Hà Nội vừa thông báo từ nay đến năm 2025, thành phố sẽ giảm 10 cơ quan báo chí sau khi thực hiện việc sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí.

Thông tin trên được thành phố Hà Nội đưa ra trong thông cáo báo chí và được truyền thông trong nước đăng tải vào ngày 7 tháng 1.

Theo nội dung thông cáo báo chí được tờ Tiền Phong loan, kết quả sau khi sắp xếp, Hà Nội sẽ còn 8 cơ quan báo chí gồm 5 báo, 2 tạp chí và 1 Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.

Theo mục tiêu đó, ngày 2/1/2020 UBND thành phố đã ra Quyết định số 18/QĐ-UB phê duyệt Đề án sắp xếp phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 thực hiện sắp xếp 15/20 cơ quan báo chí.

Cụ thể trong giai đoạn 1 (từ khi đề án phê duyệt đến hết năm 2020) có 3 cơ quan báo chí không phải sắp xếp; 15 cơ quan báo chí phải sắp xếp. Trong đó, dừng hoạt động 6 tạp chí, 3 cơ quan báo, sáp nhập 1 cơ quan báo và chuyển đổi mô hình hoạt động 1 cơ quan báo.

Như vậy, sau giai đoạn I còn 8 cơ quan báo chí gồm 5 báo in (Hà Nội mới; Kinh tế & Đô thị; Phụ nữ thủ đô; Tuổi trẻ thủ đô và Lao động thủ đô); 2 tạp chí (Khoa học; Văn học & Nghệ thuật Hà Nội và 1 Đài PTTH Hà Nội.

Giai đoạn II sẽ bắt đầu từ 2021 đến hết 2025, thành phố Hà Nội sẽ hoàn thiện việc sắp xếp, ổn định hoạt động và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cơ quan báo chí cũng như hoàn thiện, tinh gọn bộ máy nhân sự và trang bị kỹ thuật hiện đại cho các chương trình sản xuất truyền hình…

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.