12 kiến nghị về đất đai, tái cơ cấu gửi đến Quốc hội

12 kiến nghị đúc kết những ý kiến, bài viết nêu ra tại Diễn đàn Kinh tế mùa Xuân 2012 vừa được gởi đến các đại biểu quốc hội trước kỳ họp thứ 3, QH khóa 13.
RFA
2012.05.29
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Kiến nghị chung khuyến cáo cần quan tâm đến phương thức phân bổ nguồn lực đất đai. Theo đó, “phải đảm bảo an toàn dài hạn bằng việc xác định rõ chủ sở hữu, quyền chủ sở hữu; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng”.

Kiến nghị cho rằng cần chấm dứt thái độ hy sinh nông nghiệp, nông thôn để phục vụ công nghiệp hóa và đô thị hóa.

Trong tổng số 12 kiến nghị, có đến 6 kiến nghị liên quan đến tái cơ cấu đầu tư công và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Về tái cơ cấu DNNN, kiến nghị nêu ý kiến cần xác định các căn cứ, tiêu chí áp dụng cho các DNNN.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.