Người Quan Sát
Người Quan Sát says:
02/03/2021 12:23

Nhầm chăng , nhầm chăng ?
Đại dịch toàn cầu , kéo dài hơn năm Mỹ chết như rạ , ta chết khoảng 50 .
Vậy mà chỉ 2 tháng đầu năm 2021 , nhớ rằng đang còn mùa dịch , còn cách ly , còn phong toả , còn đủ thứ .... Đã có 1.230 người chết, 1.748 người bị thương vì tai nạn giao thông !

Rụi mắt , đọc kỹ , không lầm ! Quỉ thật , chắc phải cúng cơm đặt tên lại : đại dịch giao thông tại Việt Nam ; đồng thời xoá bỏ đại dịch covid-19 ... cho nó hợp lý . Thời buổi ma muội , giả , thật lẫn lộn .... đổ lúa giống ra ăn thôi !!!

Anonymous says:
02/03/2021 21:54

Chết bao nhiêu cũng nói giảm so với cùng kỳ năm ngoái...Chỉ thua chết thời chiến tranh thôi....Bộ đội ta xung phong ,địch chết 1 ,ta chết 3.....

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang