Tôm và ca rô phi của Việt Nam bị WWF đưa vào danh sách đỏ

Tôm và cá rô phi của Việt Nam đã bị Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) đưa vào danh sách đỏ trong cẩm nang tiêu dùng thủy sản của tổ chức này tại châu Âu.
RFA-07-12-2010
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Tôm nằm bị đưa vào danh sách đỏ ở Đức, cá rô phi thì nằm trong sách đỏ tại Bỉ. Những loại thủy sản bị đưa vào danh sách đỏ trong thời gian gần đây còn có cá tra Việt Nam. Các chuyên gia tin rằng cá tra, cá rô phi và tôm Việt Nam bị đưa vào sổ đỏ có thể do Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản (ASC) muốn tạo sức ép để hướng những người nuôi và chế biến thủy sản chuyển sang sử dụng những tiêu chuẩn đã được đặc ra trước khi đưa ra thị trường. Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản là một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận do WWF và Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững Hà Lan thành lập vào năm 2009 và dự kiến sẽ tung ra thị trường cá tra ghi nhãn ASC vào năm 2011.
Xem toàn trang