Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Tháng 7 sẽ bầu lại Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.NMH nơi gửi Saigon :

Bầu lại bộ máy.
Rồi hân hoan tuyên bố nhũng người đang ngồi trúng cử lại vào cái ghế của mình từ Tam trụ, Nội các đến Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh - huyện - xã.
Rồi tuyên thệ lại. Cũng trang nghiêm. Cũng rưng rưng xúc động.
Để ăn cho hết cái dự toán 3.600 tỷ cũng mất nhiều bước nhiều lễ nhiều thời gian lắm à.

15/06/2016 17:53

    Reply to this comment

Tong Ma nơi gửi Hạ Uy Di - Mỹ Quốc :

Nước Việt Nam nằm trong thể chế độc tài đảng trị, người dân không có quyền chọn cử tri cho mình, bầu hay không bầu gì cũng vậy! Đảng khôn dân nhờ, đảng ngu dân chịu. Hơn 70 năm qua đồng bào đã thấy rồi, đồng bào có nên tiếp tục giữ thể chế này nữa không mới là vấn đề.

14/06/2016 12:48

    Reply to this comment

Tong Ma nơi gửi Hạ Uy Di - Mỹ Quốc :

Nước Việt Nam nằm trong thể chế độc tài đảng trị, người dân không có quyền chọn cử tri cho mình, bầu hay không bầu gì cũng vậy! Đảng khôn dân nhờ, đảng ngu dân chịu. Hơn 70 năm qua đồng bào đã thấy rồi, đồng bào có nên tiếp tục giữ thể chế này nữa không mới là vấn đề.

14/06/2016 12:46

    Reply to this comment

Người Bịt Mũi nơi gửi Nghệ An :

Tháng 7 mới bàu chủ tịch quốc hội, chủ tịch nước, thủ tướng...Thế sao có một gã tên Trần Đaii Quang mạo nhận là chủ tịch nước ra đón TT Obama. Một gã khác tên là Nguyễn Xuân Phúc mạo nhận lả Thủ tướng đi công du Nhật Bản. Một mụ tên Nguyễn Thị Kim Ngân mạo nhận là chủ tịch quốc hội đưa TT Obama thăm ao cá tra? Một mạng lưới công an tình báo dày đặc đến nỗi người dân thường đánh rấm mà cũng bị ngửi thấy mà lại không phát hiện được những sự giả mạo này! Sao ngộ vật ta? Đất nước này ngộ quá phải không anh?

14/06/2016 10:08

    Reply to this comment

khó hiểu nơi gửi miền núi :

nếu bầu lai mà ông đinh la thăng trúng vào thủ tướng thì sao

14/06/2016 10:06

    Reply to this comment

Cùi bắp nơi gửi Quangaix :

Trò hề ! Lên ghế ngồi đã mấy tháng rồi ,giờ mới bầu ? Chuyện trái khoái chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại

14/06/2016 06:26

    Reply to this comment

PhuongNam nơi gửi USA :

Dảng cử dân bầu , ĐỈNH CAO TRÍ TỆ làm sao mà khá đươc ........
Dến khi nào dân VN mới được tự ứng cử và đến khi nào dân Việt mới đượctự do bầu những người họ nghĩ là có tài có đức

13/06/2016 11:47

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang