Lão nông dân
Lão nông dân says:
07/04/2021 12:42

Lúc nào,cái gì cũng làm rõ...cuối cùng không có cái gì rõ hết!!!
Cá chết ngộp???
Tảo rong đỏ???
Tự sát tập thể???
Gián điệp lạ trút hoá chất xuống đầu nguồn???
Cứ hỏi thằng thằng trần hồng hà nhưng coi chừng nó ghép tội làm hại cho đất nước!!!

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang