Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Blogger Phạm Đoan Trang bị câu lưu vì sách “Chính trị bình dân”

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Huu nơi gửi USA :

" Chính Trị Bình Dân " của Phạm Đoan Trang đang muốn giúp rất nhiều người bình dân Việt Nam can đảm Mở Tai, Mở Mắt, Mở Miệng để nghe, đê thấy, để lên tiếng phản đối, chống lại những Bất Công, Bất Chính, Bất Lương, Bất Tài, Bất Lực trong các lãnh vực đời sống của nhân dân, gây ra bởi những thủ tục, điều lệ, nghị định, nghị quyết, đường lối, chính sách cai trị Độc Tài, Độc Đảng, Độc Ác, Độc Ngu, Độc Hèn của đảng cầm quyền cộng sản Việt Nam.

Đó là lý do đảng cầm quyền hèn nhát, lo lắng, sợ sệt và đang muốn Bịt Tai, Bịt Mắt, Bịt Miệng Phạm Đoan Trang và nhân dân Viêt Nam...

Vì càng ngày, càng nhiều người dân Việt can đảm Mở Tai, Mở Mắt, Mở Miệng phản đối, thì đảng cầm quyền cộng sản tham nhũng, tham ô Việt Nam, càng sớm phải Thay Đổi, Cải Cách, Canh Tân, hay càng sớm phải Bịt Tai, Câm Miệng và Nhắm Mắt ra đi.

27/02/2018 14:46

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang