UBKT trung ương đề nghị xem xét vi phạm của tổ chức đảng tại Ninh Thuận, Hậu Giang

RFA
2023.09.21
UBKT trung ương đề nghị xem xét vi phạm của tổ chức đảng tại Ninh Thuận, Hậu Giang Kỳ họp thứ 32 của TBKT Trung ương
TPO

Các tổ chức đảng, đảng viên tại hai tỉnh Ninh Thuận và Hậu Giang đã có một số vi phạm, khuyết điểm cần rút kinh nghiệm.

Đó là kết luận của Uỷ ban kiểm tra Trung ương (UBKT) tại kỳ họp thứ 32 diễn ra tại Hà Nội và được truyền thông loan trong ngày 21/9.

Theo nội dung kết luận, UBKT Trung ương cho rằng cần xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy, kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý tại các tỉnh: Ninh Thuận, Hậu Giang.

UBKT Trung ương nhận thấy các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng và kê khai tài sản, thu nhập.

Qua đó, UBKT Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo UBKT các cấp thực hiện kiểm tra, giám sát, kiểm tra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương; công tác cán bộ; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; mua sắm trang thiết bị; thực hiện các dự án đầu tư và những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội.

 

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.