Một số chuẩn bị cho đại hội đảng 13

RFA
2018.12.06
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
000_Hkg10244904-620 Chuẩn bị cho Đại Hội Đảng tại Hà Nội hôm 12/1/2016
AFP photo

Quân ủy Trung ương Việt Nam vào ngày 6 tháng 12 tiến hành hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp Hành Trung ương đảng cộng sản nhiệm kỳ 2021-2026.

Đích thân ông tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, Nguyễn Phú Trọng, chủ trí hội nghị. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng là bí thư Quân Ủy Trung ương.Bên cạnh đó còn có thủ tướng chính phủ và bộ trưởng quốc phòng cùng tham dự.

Ông đại tướng Ngô Xuân Lịch, bộ trưởng Bộ Quốc Phòng có báo cáo nêu ra rằng qui hoạch cán bộ cấp chiến lược là công việc hệ trọng, thường xuyên của đảng. Theo người đứng đầu quân đội Việt Nam thì trong thời gian qua, công tác qui hoạch cán bộ trong quân đội được tiến hành chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng qui trình.

Tin cho biết tại hội nghị việc bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quân đội qui hoạch được tiến hành; tuy nhiên danh sách chưa thấy công bố.

Quân đội và Công an là hai lực lượng được đảng cộng sản Việt Nam mệnh danh là ‘thanh kiếm và lá chắn’ để bảo vệ chế độ.

Cũng tin liên quan, vào ngày 5 tháng 12 Thường trực Tiển Ban Văn kiện Đại hội XIII của đảng cộng sản Việt Nam cũng tiến hành cuộc họp dưới sự chủ trì của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin cho biết đảng cộng sản Việt Nam dự kiến tiến hành đại hội đảng lần thứ 13 vào quí 1 năm 2021 và tiểu ban văn kiện là một trong 5 tiểu ban chuẩn bị cho kỳ đại hội sắp tới.

Tiểu ban văn kiện được cho biết có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; chuẩn bị báo cáo chính trị trình đại hội đảng lần thứ 13.

Truyền thông trong nước cho biết ông Nguyễn Phú Trọng đề nghị Tiểu ban nên tranh thủ sự tham gia đóng góp ý kiến của những vị nguyên lãnh đạo đản, giới trí thức, các nhà nghiên cứu, quản lý. Tuy nhiên việc đóng góp theo nguyên tắc dân chủ cần phải theo nguyên tắc, có sự thống nhất; đặc biệt đối với những vấn đề mà theo lời ông Nguyễn Phú Trọng là vấn đề lớn.

Đảng cộng sản cầm quyền tại Việt Nam tiến hành đại hội 5 năm một lần để đưa ra đường lối chỉ đạo điều hành đất nước.

Một số nhân sĩ, trí thức cũng như giới hoạt động kêu gọi đảng cộng sản Việt Nam từ bỏ vai trò cai trị độc tôn, thực hiện đa nguyên- đa đảng, cải tổ thể chế để giúp đất nước tiến lên, thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu so với các nước khác trên thế giới và cả trong khu vực như hiện nay.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.